EN / NO

HAR DU EN GOD IDÉ?

Forskningsbasert eller kunnskapsbasert
–  vi hjelper deg å lykkes.

Forskningsbasert eller kunnskapsbasert
–  vi hjelper deg å lykkes.

Vi søker forretningsutviklere

Kunnskap som utvikler verden

Sammen med ansatte ved NTNU og Helse Midt-Norge skaper vi samfunnsnyttige produkter og tjenester.

Ved å sørge for patentbeskyttelse, idé-og forretningsutvikling, prototyping, markedsanalyser, selskapsetablering og lisensforhandlinger bidrar vi til å spre ny kunnskap, skape nye arbeidsplasser og nytt næringsliv.

Vi er nysgjerrige på din idé!

MELD INN IDÉ
Slik hjelper vi din idé
IDEER VI HAR HJULPET

Kunnskap som utvikler verden

Sammen med ansatte ved NTNU og Helse Midt-Norge skaper vi samfunnsnyttige produkter og tjenester.

Ved å sørge for patentbeskyttelse, idé-og forretningsutvikling, prototyping, markedsanalyser, selskapsetablering og lisensforhandlinger bidrar vi til å spre ny kunnskap, skape nye arbeidsplasser og nytt næringsliv.

Vi er nysgjerrige på din idé!

MELD INN IDÉ
Slik hjelper vi din idé
IDEER VI HAR HJULPET

Tilgjengelig Teknologi

SISTE PROSJEKTER

PÅGÅENDE PROSJEKTER
SPIN-OFF’S
LISENSAVTALER
0
Ideer
0
Patentsøknader
0
Spin-offs
0
Lisensavtaler

Tilgjengelig Teknologi

SISTE PROSJEKTER

PÅGÅENDE PROSJEKTER
SPIN-OFF’S
LISENSAVTALER
0
Ideer
0
Patentsøknader
0
Spin-offs
0
Lisensavtaler

Tilgjengelig Teknologi

PÅGÅENDE PROSJEKTER
SPIN-OFF’S
LISENSAVTALER
SISTE PROSJEKTER

Kontakt

KONTAKTSKJEMA
KONTAKTPERSONER
PARKERING
ANSATTE

Nyheter

Siste nyheter

Les flere nyheter
Gå til Facebook

Tweets

Gå til Twitter

Nyheter

Siste nyheter

Les flere nyheter
Gå til Facebook

Tweets

Gå til Twitter