SentiSystems AS satser på unik NTNU-teknologi for autonome systemer og roboter

SentiSystems AS satser på unik NTNU-teknologi for autonome systemer og roboter SentiSystems henter 14 MNOK fra et stjernelag av teknologiinvestorer og forskningsrådet for å kunne ansette de beste hodene SentiSystems har sitt utspring fra verdenslede [...]