I dag ble lisensavtalen mellom Dokka Fasteners og NTNU signert.

Samarbeidet mellom forskningsmiljøet på NTNU i Gjøvik og bolteprodusenten Dokka Fasteners har resultert i Smart Bolt-teknologien.
Dette samarbeidet viser at det er av og til kort vei fra grunnforskning til produksjon. NTNU Technology Transfer har stått for IPR vurderinger og lisensavtale.

Enklere, billigere og raskere å gjøre vedlikehold på vindmølleparker

Innovasjonen går ut på at et nytt og unikt sensorsystem som kan detektere løse bolter i vindmøller, både on shore og off shore. Denne teknologien vil gjøre det mye enklere, billigere og raskere å gjøre vedlikehold på vindmølleparker, som vil få store ringvirkninger for vindkraftbransjen og for den fornybare revolusjonen. Lisensavtalen gir Dokka Fasteners mulighet til å produktifisere teknologien og ta den ut i markedet og selge den til industrien. Lisensiering av teknologi er en mye brukt metode for å få realisert og anvendt forskningsresultater med et stort potensiale.

Professor Michael Cheffena står bak tekonologien av smarte bolter.

Utfordringene i bransjen

Vindmøller er utsatt for enorme belastninger. I dag bruker vindmølleparkene millioner av kroner på å overvåke tilstanden til boltene i vindmøllene, for å sikre at konstruksjonene ikke er i ferd med å ødelegges. Dette foregår gjennom manuell inspeksjon, som vil si at vindmøllene må stanses før folk kan klatre opp eller flys opp i en vindmølle for å manuelt gå over hver og en bolt. Dette tar lang tid, og det er veldig kostbart. I tillegg kan man risikere å ikke oppdage feilen før det har gått galt og konstruksjoner er ødelagt.

Teknologien løser utfordringene og gjør fornybar energi mer attraktiv

Det nye sensorsystemet fra NTNU Gjøvik og Dokka Fasteners vil kunne gjøre overvåkingen av boltene i vindmøller fullautomatisk, slik at man får smarte vindmøller som kan fjernstyres og driftes fra en kontrollenhet på land. Det som er nytt og unikt i teknologien er at man har klart å utvikle elektronikk som er både svært billig, og som krever veldig lite strøm.

Dette gjør at teknologien vil være enkel å ta i bruk, og å føre til enorme konstnadsreduksjoner – både i stor og i liten skala. Full-autonom overvåkning vil kunne være med å realisere fornybar energi. Det finnes gode leverandører i Norge som kan være med å gjøre fornybart attraktivt og som kan være med å skape norske arbeidsplasser for fremtiden. Dokka Fasteners er en av disse.