Sak hentet fra nrk.no

Brage utvikler framtidas ansikts-identifikasjon
Er ledende på det bankene regner som framtidas teknologi.

Både de som betaler for forskning, Vipps og banker har trua på Mobai. Nå får det innovative Gjøvikselskapet millionstøtte fra forskningsrådet.

– Vi er utrolig takknemlige for støtten, sier Brage Strand.

Det lille selskapet med utspring fra sikkerhetsmiljøet ved NTNU Gjøvik er i verdenstoppen i ansiktsgjennkjennings-teknologi.

De er i konkurranse med teknogiganter verden over.

Nå har Norges forskningsråd støtta prosjektet med totalramme på 28 millioner kroner.

– Det er helt avgjørende for at vi skal kunne ta denne teknologien ut i autentisering for bankkunder.

En kamp mot svindel og hvitvasking

Strand forteller at målet med prosjektet er å utvikle teknologien rundt ansiktsgjenkjenning. Spesifikt for banker som trenger tjenesten.

Mobai skal gi bankindustrien muligheten til å bekrefte identiteten til en person ved å bruke ansiktet.

– Så når du signerer et lån vet banken at det faktisk er riktig person som signerer, sier Strand.

Dette er teknologi som hele banknæringen i Norge har stort behov for.

Det mener konserndirektør Dag-Arne Hoberg for innovasjon og forretningsutvikling i Sparebanken Østlandet.

ID-tyveri og hvitvasking av penger er et økende problem. Ansiktsgjenkjenning er viktig i kampen mot sånn type kriminalitet.

– Denne løsningen er med på å forhindre svindel og ikke minst hvitvasking av penger, sier Hoberg.

Det er ikke bare Hoberg i Sparebanken Østlandet som har troen på det lille selskapet Mobai.

Ansiktsbiometri er framtida

– Mobai er trolig verdensledende på dette, sier produktsjef for ID-sjekk Lars Gunnar Tiben i Vipps.

Vipps har nylig lansert ID-sjekk, hvor nettopp ansiktsbiometri blir brukt for å identifisere personer. Mobai sine løsninger gjør at Vipps også kan se på sine egne tjenester.

– Vi kan se på hvordan vår teknologi kan bli enda mer brukervennlig og ha enda høyere personvern­sikkerhet, sier produktsjefen i Vipps.

Han mener ansiktsgjenkjenning er framtidas bank-id.

– Å bare smile i bank-id appen er jo den optimale måten å logge inn på, sier han.

Dette gjør man allerede i dag med bank-id. Men Tiben mener at det er viktig å få dette godkjent og verifisert, så man kan legitimere seg på det høyeste sikkerhetsnivået.

Også gründeren selv, Strand, tror at ansiktsbiometri på mange måter vil ta over for passord over tid.

– Jeg tror det er en trend at vi vil gå i retning av ansiktsbiometri. Det vil nok skje på bekostning av passord, fordi det er enklere å huske.

Håper løsningen blir klar

Brage Strand tror at de første løsningene vil være klare for en gruppe kunder på relativt kort tid. Men, ikke alle får tjenesten med en gang.

– Det vil nok gå noe tid før den brede befolkning kan bruke disse løsningene, sier gründeren.

Han håper at Gjøvik-selskapet vil vokse i de kommende årene. I dag har de sju ansatte, men Strand er stadig på jakt.

– I løpet av et par år vil vi nok være en minst dobbelt så stor organisasjon.