Får 25 mill. til utvikling av kreftvaksine
Professor Marit Otterlei ved NTNU har fått Rune Rinnan, Investinor og Trond Mohn på laget – samt 25 millioner friske kroner etter å ha funnet proteiner som hjelper til i kreft- behandlingen.

(Finansavisen): – Det unike med dette selskapet er at det har funnet en måte å slå av forsvarsmekanismen som kreftcellene har når de blir utsatt for cellegift. Det betyr at det kan brukes sammen med cellegiftterapier, og dermed gi bedre skyts mot kreftformer som er vanskelig å behandle i dag, sier Rune Rinnan til Finansavisen.

Han er allerede investert i APIM Therapeutics gjennom fondet Norsk Innovasjonskapital III. Det er også Sarsia Seed, og begge bidrar sammen med Bergens forskningsstiftelse (Trond Mohn) og Investinor som kommer inn som nye aksjonærer i forbindelse med en emisjon på 25 millioner kroner.

Ytterligere syv investorer, deriblant to nye deltok også i kapitalutvidelsen.

Prising: 70 mill.
APIM ble priset til 69,2 millioner kroner før pengene som skal gå til fase I- og fase IIA-studier for to typer indikasjoner – blodkreft og blærekreft.

– Dette startet ved at jeg gjorde en oppdagelse i forbindelse med grunnforskning. Jeg studerte DNA-reparasjon, hvilket vil si hvordan våre celler reparerer skade på DNA’et. Da fant vi et nytt interaksjonsmotiv, altså en liten sekvens på et protein, som proteinet bruker til å snakke med et spesielt organiseringsprotein, sier gründer Marit Otterlei til Finansavisen.

Børsklar om to år
Hun er professor i molekulærbiologi ved NTNU.

– Sekvensen vi fant finner man på mange proteiner som driver med reparasjon, og er involvert i stressrespons. Da tenkte vi at hvis vi lager et lite peptid med denne sekvensen, kunne det kanskje utkonkurrere stressproteinet slik at det ikke kan gjøre jobben sin. Dette kunne i så fall utnyttes i kreftbehandling, sier Otterlei til Finansavisen.

– I kreftbehandling vil man at stressede celler skal dø, og vårt peptid bidrar til at cellene lettere dør, sier hun.

Selskapet ble startet i 2011, mens NIK III kom inn som investorer året etter. Otterlei eier i dag 10 prosent av selskapet og har aksjer for 7 millioner.