Forretningsutvikler
- innovasjoner fra NTNU

Bli med å skape
morgendagens næringsliv!

NTNU Technology Transfer AS (NTNU TTO) jobber med å skape verdier av forskningsresultater og gode ideer fra NTNU. Målet er at disse skal nå markedet i form av samfunnsnyttige produkter eller tjenester. Selskapet ble etablert i 2003.

Vi søker etter forretningsutviklere som vil jobbe sammen med ansatte på NTNU med å utvikle gode forskningsbaserte ideer til kommersielle produkter og løsninger. Som forretningsutvikler vil du blant annet være med på vurdering av nye idéer, ha ansvar for utvikling og fremdrift av egen prosjektportefølje inkludert markedsføring av prosjekter og start-ups til etablert industri og potensielle investorer. Vi ser spesielt etter deg som har kompetanse innen informasjonssikkerhet, kommunikasjonsteknologi eller vareproduksjon, har stor arbeidskapasitet og gjerne erfaring fra prosjektledelse eller forretningsutvikling. Du synes det er spennende å jobbe med idéer som er i en tidlig fase av utviklingsløpet, og håndterer den usikkerheten det medfører. Vi tilbyr en svært spennende og variert stilling, konkurransedyktige betingelser og et inspirerende arbeidsmiljø.

Bli med å skape morgendagens næringsliv!

NTNU Technology Transfer AS (NTNU TTO) jobber med å skape verdier av forskningsresultater og gode ideer fra NTNU. Målet er at disse skal nå markedet i form av samfunnsnyttige produkter eller tjenester. Selskapet ble etablert i 2003.

Vi søker etter forretningsutviklere som vil jobbe sammen med ansatte på NTNU med å utvikle gode forskningsbaserte ideer til kommersielle produkter og løsninger. Som forretningsutvikler vil du blant annet være med på vurdering av nye idéer, ha ansvar for utvikling og fremdrift av egen prosjektportefølje inkludert markedsføring av prosjekter og start-ups til etablert industri og potensielle investorer. Vi ser spesielt etter deg som har kompetanse innen informasjonssikkerhet, kommunikasjonsteknologi eller vareproduksjon, har stor arbeidskapasitet og gjerne erfaring fra prosjektledelse eller forretningsutvikling. Du synes det er spennende å jobbe med idéer som er i en tidlig fase av utviklingsløpet, og håndterer den usikkerheten det medfører. Vi tilbyr en svært spennende og variert stilling, konkurransedyktige betingelser og et inspirerende arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i idéstimulerende tiltak i fagmiljøet, i tett samarbeid med NTNUs egne innovasjonsressurser ved campus i Gjøvik
 • Gjennomføre idéevalueringer
 • Planlegge og gjennomføre teknologioverføringsprosjekter, både som prosjektleder og prosjektmedlem
 • Markedsføre og selge inn ideer og start-ups til eksisterende industri og potensielle investorer
 • Delta i markedsføring av TTOs tjenester mot ansatte ved NTNU
 • Administrere og utvikle egen prosjektportefølje
 • Rapportere status til TTOs styre og ledelse og dele ulike “back office”-oppgaver med andre TTO-ansatte

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad eller tilsvarende innen teknologi
 • God teknologiforståelse- og interesse
 • Fordel med erfaring innen prosjektledelse
 • Fordel med erfaring innen forretningsutvikling

Personlige egenskaper

 • Strukturert og selvgående arbeidsstil, må kunne ha «flere baller i luften»
 • Gode samarbeids- og relasjonsskapende evner, men må også kunne arbeide selvstendig
 • Mulighets- og løsningsorientert
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, på norsk og engelsk
 • Nysgjerrig, modig og dedikert

Vi tilbyr deg

 • En variert, meningsfull og utfordrende arbeidshverdag
 • Et inspirerende arbeidsmiljø med gode kolleger og stor takhøyde
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Arbeidssted: Minimum 1-2 dager pr uke på NTNU Campus Gjøvik, utover det fleksibelt

NTNU Technology Transfer AS jobber med å bringe ny teknologi fra NTNU og Helse Midt-Norge ut til markedet i form av samfunnsnyttige produkter eller tjenester. Vårt formål er nasjonal verdiskaping, men vi har en kommersiell arbeidsform der vi søker å skape verdier gjennom selskapsetableringer og lisensavtaler med industriaktører.

NTNU Technology Transfer AS er eid av NTNU og Helse Midt-Norge. Vi er 26 ansatte som betjener 5.000 forskere og 40.000 studenter ved NTNU, samt 16.000 helsearbeidere ved helseforetakene i Midt-Norge.

Noen prosjekter vi har jobbet med

0
Ideer
0
Patentsøknader
0
Spin-offs
0
Lisensavtaler

Forskning handler om å skape nye muligheter, innovasjon handler om å skape ny virkelighet. NTNU TTOs jobb er å lede vei fra mulighet til virkelighet. Dette gjøres i tett samarbeid med NTNUs fagmiljøer, eksterne industriaktører og det øvrige økosystemet for innovasjon og nyskaping i Norge. Kommersialiseringer skjer gjennom lisensavtaler med nasjonal og internasjonal industri samt etablering av nye selskaper. På denne måten bygger NTNU TTO også opp under NTNUs visjon – «Kunnskap for en bedre verden».

NTNU Technology Transfer AS er eid av NTNU og Helse Midt-Norge. Vi er 28 ansatte som betjener 10.000 forskere og 40.000 studenter ved NTNU og helseforetakene i Midt-Norge.

Noen prosjekter vi har jobbet med

0
Ideer
0
Patentsøknader
0
Spin-offs
0
Lisensavtaler

Søknadsfrist 24.04.2022

Kontaktpersoner
Jan Gunnar Storli – Searchouse: 924 12 800 / storli@searchhouse.no
Eivind Andersen, Head of Projects, NTNU TTO: 900 30 570 / eivind.andersen@ntnu.no
Camilla Jørås Larsen, Head of Ideas, NTNU TTO: 918 28 286 / camilla.j.larsen@ntnu.no