Ønsker du å jobbe med teknologi og innovasjon,
og lede vei fra mulighet til virkelighet?

Vi søker etter forretningsutviklere som vil jobbe sammen med ansatte ved NTNU i Ålesund med å utvikle gode ideer til kommersielle produkter og løsninger. Som forretningsutvikler vil du blant annet være med på vurdering av nye idéer, ha ansvar for egen prosjektportefølje og markedsføre prosjekter og start-ups til etablert industri og potensielle investorer.

Vi ser spesielt etter deg som har kompetanse innen havromsteknologi, IKT eller byggteknikk, stor arbeidskapasitet og gjerne erfaring fra prosjektledelse eller forretningsutvikling. Du synes det er spennende å jobbe med idéer som er i en tidlig fase av utviklingsløpet, og håndterer den usikkerheten det medfører. Vi tilbyr en svært spennende og variert stilling, konkurransedyktige betingelser og et inspirerende arbeidsmiljø.

Ønsker du å jobbe med teknologi og innovasjon,
og lede vei fra mulighet til virkelighet?

Vi søker etter forretningsutviklere som vil jobbe sammen med ansatte på NTNU og helseforetakene i Helse Midt-Norge med å utvikle gode ideer til kommersielle produkter og løsninger. Som forretningsutvikler vil du blant annet være med på vurdering av nye idéer, ha ansvar for egen prosjektportefølje og markedsføre prosjekter og start-ups til etablert industri og potensielle investorer.

Vi ser etter deg som har god teknologiforståelse, stor arbeidskapasitet og gjerne erfaring fra prosjektledelse eller forretningsutvikling. Du synes det er spennende å jobbe med idéer som er i en tidlig fase av utviklingsløpet, og håndterer den usikkerheten det medfører. Vi tilbyr en svært spennende og variert stilling, konkurransedyktige betingelser og et inspirerende arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i idéstimulerende tiltak i fagmiljøet, i tett samarbeid med NTNUs egne innovasjonsressurser ved campus i Ålesund
 • Gjennomføre idéevalueringer
 • Planlegge og gjennomføre teknologioverføringsprosjekter, både som prosjektleder og prosjektmedlem
 • Markedsføre og selge inn ideer og start-ups til eksisterende industri og potensielle investorer
 • Delta i markedsføring av TTOs tjenester mot ansatte ved NTNU og Ålesund sjukehus
 • Administrere og oppdatere egen prosjektportefølje
 • Sammen med over 20 kollegaer i Trondheim og Gjøvik utvikle kommersialiseringsprosjekt på tvers av NTNU sine tre campus
 • Rapportere status til TTOs styre og ledelse og dele ulike “back office” plikter med andre TTO-ansatte

Hvem vi søker

Kvalifikasjoner

 • Master eller tilsvarende, gjerne innen havromsteknologi, IKT eller byggteknik
 • God teknologiforståelse- og interesse
 • Fordel med erfaring innen prosjektledelse
 • Fordel med erfaring innen forretningsutvikling

Personlige egenskaper

 • Strukturert og selvgående arbeidsstil, må kunne ha “flere baller i luften”
 • Gode samarbeids- og relasjonsskapende evner, men må også kunne arbeide selvstendig
 • Mulighet- og løsningsorientert
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, på norsk og engelsk
 • Nysgjerrig, modig og dedikert

Vi tilbyr deg

 • En variert, meningsfull og utfordrende arbeidshverdag
 • Et inspirerende arbeidsmiljø med gode kolleger og stor takhøyde
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

Arbeidssted: NTNU Campus Ålesund

NTNU Technology Transfer AS (TTO) jobber med å skape verdier av forskningsresultater og gode ideer fra NTNU og helseforetakene i Helse Midt-Norge (HMN). Målet er at disse skal nå markedet i form av samfunnsnyttige produkter eller tjenester. Selskapet ble etablert i 2003 og er eid av NTNU og HMN.

Forskning handler om å skape nye muligheter, innovasjon handler om å skape ny virkelighet. TTO sin jobb er å lede vei fra mulighet til virkelighet. Dette gjøres i tett samarbeid med våre fagmiljøer, eksterne industriaktører og det øvrige økosystemet for innovasjon og nyskaping i Norge. Kommersialiseringer skjer gjennom lisensavtaler med nasjonal og internasjonal industri samt etablering av nye selskaper. På denne måten bygger TTO også opp under NTNU sin visjon – “Kunnskap for en bedre verden”.

Noen prosjekter vi har jobbet med

NTNU Technology Transfer AS (TTO) jobber med å skape verdier av forskningsresultater og gode ideer fra NTNU og helseforetakene i Helse Midt-Norge (HMN). Målet er at disse skal nå markedet i form av samfunnsnyttige produkter eller tjenester. Selskapet ble etablert i 2003 og er eid av NTNU og HMN.

Forskning handler om å skape nye muligheter, innovasjon handler om å skape ny virkelighet. TTO sin jobb er å lede vei fra mulighet til virkelighet. Dette gjøres i tett samarbeid med våre fagmiljøer, eksterne industriaktører og det øvrige økosystemet for innovasjon og nyskaping i Norge. Kommersialiseringer skjer gjennom lisensavtaler med nasjonal og internasjonal industri samt etablering av nye selskaper. På denne måten bygger TTO også opp under NTNU sin visjon – “Kunnskap for en bedre verden”.

Noen prosjekter vi har jobbet med

Kontaktpersoner

Therese Karlsen Partner/Seniorrådgiver, SearchHouse  Tlf: 995 99 755
Jan Gunnar Storli
Partner/Seniorrådgiver, SearchHouse  Tlf: 924 12 800
Eivind Andersen Administrerende direktør, NTNU Technology Transfer as  Tlf: 900 30 570