Bli med å skape
morgendagens næringsliv!

NTNU Technology Transfer AS søker en engasjert forretningsutvikler for kommersialisering
av forskningsbaserte ideer fra NTNU og Helse Midt-Norge

Bli med å skape morgendagens næringsliv!

NTNU Technology Transfer AS søker en engasjert forretningsutvikler for kommersialisering av forskningsbaserte ideer fra NTNU og Helse Midt-Norge

Arbeidsoppgaver

Som forretningsutvikler hos NTNU Technology Transfer får du ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosjekter fra idé til etablert selskap eller lisensavtale.

Jobben som forretningsutvikler innebærer et bredt spekter av arbeidsoppgaver, bl.a. innovasjonsstimulerende tiltak i fagmiljøene, vurdering av nye innovasjoner, konsept- og forretningsutvikling, strategi, finansiering, markedsundersøkelser, industrikontakt, prosjektledelse, markedsføring og kommunikasjon. Målet er inngåelse av lisensavtaler med eksisterende industri eller etablering av nye selskaper.

Hvem vi søker

Du har fortrinnsvis en mastergrad eller doktorgrad innenfor teknologi eller medisin/helsevitenskap.

Du kan enten være nyutdannet eller ha relevant arbeidserfaring innen f eks forretningsutvikling, FoU eller klinisk virksomhet.

Det viktigste er at du er fremoverlent, har et åpent sinn og evner å se forretningsmuligheter. Du bør være i stand til å jobbe selvstendig når det kreves, men også være en god samarbeidspartner i våre prosjektteam som kan bestå av både interne og eksterne deltakere. Du er pliktoppfyllende, rask til å sette deg inn i nye problemstillinger og god til å kommunisere. Du bør kjenne deg igjen i våre verdier: nysgjerrig, dedikert og modig.

Vi tilbyr deg

  • En variert, meningsfull og utfordrende arbeidshverdag
  • Et inspirerende arbeidsmiljø med gode kolleger og stor takhøyde
  • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
  • Konkurransedyktige betingelser

Arbeidssted vil være Trondheim.

NTNU Technology Transfer AS jobber med å bringe ny teknologi fra NTNU og alle helseforetak i Helse Midt-Norge ut til markedet i form av samfunnsnyttige produkter eller tjenester. Vårt formål er nasjonal verdiskaping, men vi har en kommersiell arbeidsform der vi søker å skape verdier gjennom selskapsetableringer og lisensavtaler med industriaktører. Vår visjon er kunnskap for en bedre verden.

NTNU Technology Transfer AS er eid av NTNU og Helse Midt-Norge. Vi er 28 ansatte som betjener 20.000 forskere og klinikere ved NTNU og i Helse Midt-Norge.

Noen prosjekter vi har jobbet med

0
MOTTATTE IDEER
0
START-UPS
0
LISENSAVTALER
0
PATENTSØKNADER

NTNU Technology Transfer AS jobber med å bringe ny teknologi fra NTNU og alle helseforetak i Helse Midt-Norge ut til markedet i form av samfunnsnyttige produkter eller tjenester. Vårt formål er nasjonal verdiskaping, men vi har en kommersiell arbeidsform der vi søker å skape verdier gjennom selskapsetableringer og lisensavtaler med industriaktører. Vår visjon er kunnskap for en bedre verden.

NTNU Technology Transfer AS er eid av NTNU og Helse Midt-Norge. Vi er 28 ansatte som betjener 20.000 forskere og klinikere ved NTNU og i Helse Midt-Norge.

Noen prosjekter vi har jobbet med

0
MOTTATTE IDEER
0
START-UPS
0
LISENSAVTALER
0
PATENTSØKNADER

Spørsmål om stillingen?
Eivind Andersen: 900 30 570 / eivind.andersen@ntnu.no
Camilla Jørås Larsen 918 28 286 / camilla.j.larsen@ntnu.no.

Søke på stillingen?
Send søknad med  CV til contact@tto.ntnu.no innen 06.09.2019