Bli med å skape
morgendagens næringsliv!

NTNU Technology Transfer AS søker en engasjert forretningsutvikler for kommersialisering
av forskningsbaserte ideer fra NTNU og Helse Midt-Norge

Bli med å skape morgendagens næringsliv!

NTNU Technology Transfer AS søker en engasjert forretningsutvikler for kommersialisering av forskningsbaserte ideer fra NTNU og Helse Midt-Norge

Arbeidsoppgaver

Som Forretningsutvikler ved NTNU Technology Transfer forventes det at du bidrar i et bredt område av aktiviteter:

 • å ha en aktiv og proaktiv rolle i idégenererende prosesser og workshops blant / for ansatte i helseforetak under Helse Midt-Norge, NTNU-ansatte og eventuelt studenter der det er relevant
 • å gjennomføre ideevalueringer, deriblant vurdering av kommersielt potensiale, gjennomføringsevne og risiko
 • å gjennomføre planlegging av nye prosjekt (ProsjektDesign)
 • å ta rolle som Prosjektleder i tech trans prosjekt
 • å bidra som Prosjektmedlem i tech trans prosjekt
 • å markedsføre og selge inn ideer og tech trans prosjekter til eksisterende industri
 • å markedsføre planlagte og etablerte spin-outs til potensielle investorer
 • å delta i markedsføring av TTOs tjenester mot ansatte ved NTNU og helseforetak ved Helse Midt-Norge
 • å sikre god administrering og oppdatering av egen prosjektportefølje
 • å levere nødvendig statusrapportering til TTOs styre og ledelse

•             å dele ulike “back office” plikter med andre TTO ansatte

Hvem vi søker

Kvalifikasjoner

 • Master innen økonomi eller teknologi eller annen relevant fagområde (f eks juridisk)
 • Fordel med forståelse for IPR og bruk av IPR
 • Interesse og erfaring fra forretningsutvikling
 • Fordel med erfaring fra prosjektledelse

Personlige egenskaper

 • Lagspiller, – også dyktig til å etablere og utnytte nettverk
 • Strukturert, må kunne ha «flere baller i lufta»
 • Mulighet- og løsningsorientert
 • Selvstendig arbeidsstil
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Nysgjerrig, modig og dedikert

Vi tilbyr deg

 • En variert, meningsfull og utfordrende arbeidshverdag
 • Et inspirerende arbeidsmiljø med gode kolleger og stor takhøyde
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

Arbeidssted vil være Trondheim.

NTNU Technology Transfer AS (TTO) jobber med å skape verdier av forskningsresultater og gode ideer fra NTNU og Helse Midt-Norge. Målet er at disse skal nå markedet i form av samfunnsnyttige produkter eller tjenester. Selskapet ble etablert i 2003 og er eid av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Helse Midt-Norge RHF (HMN).

Forskning handler om å skape nye muligheter, innovasjon handler om å skape ny virkelighet. TTOs jobb er å lede vei fra mulighet til virkelighet. Det gjør vi ved å fjerne risiko og øke forskningsresultaters kommersielle attraksjon. Dette gjør muligheten for fremtidig inntjening og verdiskapning mer synlig, åpenbar og attraktiv for investorer, industri og næringsliv. Dette øker igjen sannsynligheten for at nye oppfinnelser kommer til anvendelse i et marked eller gjennom en organisasjon. På denne måten bygger NTNU Technology Transfer AS også opp under NTNUs visjon om «kunnskap for en bedre verden».

Noen prosjekter vi har jobbet med

0
Ideer
0
Patentsøknader
0
Spin-offs
0
Lisensavtaler

NTNU Technology Transfer AS (TTO) jobber med å skape verdier av forskningsresultater og gode ideer fra NTNU og Helse Midt-Norge. Målet er at disse skal nå markedet i form av samfunnsnyttige produkter eller tjenester. Selskapet ble etablert i 2003 og er eid av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Helse Midt-Norge RHF (HMN).

Forskning handler om å skape nye muligheter, innovasjon handler om å skape ny virkelighet. TTOs jobb er å lede vei fra mulighet til virkelighet. Det gjør vi ved å fjerne risiko og øke forskningsresultaters kommersielle attraksjon. Dette gjør muligheten for fremtidig inntjening og verdiskapning mer synlig, åpenbar og attraktiv for investorer, industri og næringsliv. Dette øker igjen sannsynligheten for at nye oppfinnelser kommer til anvendelse i et marked eller gjennom en organisasjon. På denne måten bygger NTNU Technology Transfer AS også opp under NTNUs visjon om «kunnskap for en bedre verden».

Noen prosjekter vi har jobbet med

0
MOTTATTE IDEER
0
START-UPS
0
LISENSAVTALER
0
PATENTSØKNADER

Kontaktpersoner

Jan Gunnar Storli Partner/Seniorrådgiver, SearcHouse  Tlf: 924 12 800
Stein Eggan Administrerende direktør, NTNU Technology Transfer as  Tlf: 905 54 260
Eivind Andersen Head of Projects, NTNU Technology Transfer as  Tlf: 900 30 570

Søk på stillingen