Tidligere Hydro-sjef Eivind Reiten og næringslivsveteranen Svein Aaser er blant investorene som nå går inn på eiersiden i teknologiselskapet Seram Coatings fra NTNU. Syv investorer går inn med til sammen 20 millioner kroner i det prisvinnende selskapet, som skal kommersialisere et slitasjebelegg lagd av det ekstremt harde materialet silisiumkarbid.

I tillegg til Reiten og Svein Aaser går også de to finanstoppene Knut Brundtland og Jan Petter Collier (begge i meglerhuset ABG Sundal Collier), investoren Erik Langaker, Gunnar Frederik Selvaag (medeier i Selvaag Gruppen) og Sverre Skogen (blant annet styreleder i Det norske) inn på eiersiden i Seram Coatings.

Kan skalere opp
Til sammen vil de eie rundt en tredel av selskapet, opplyser investeringssjef Erik Wold ved NTNU Technology Transfer, universitetets kommersialiseringskontor som fra før var største eier.

– Dette gjør at selskapet kan investere i utstyr for å skalere opp produksjonen. Samtidig får vi inn folk med både kompetanse og nettverk, som gjør at vi kan jobbe videre kommersielt og strategisk, sier Wold, som nå overlater rollen som styreleder i selskapet til Sverre Skogen.

De fleste av de nye investorene er mer assosiert med milliardselskaper enn spirende oppstartsbedrifter. Wold sier at det nok er Langaker som har mest erfaring med denne type investeringer, men er ikke overrasket over å ha fått med de nye eierne.

– Det er gjerne sånn at hvis du først får på plass én investor, så blir det mye lettere å få med de andre. Her var det et par stykker som tente på selskapet, og vi synes at vi har fått med en god konstellasjon, sier han.

Alle de syv nye investorene går inn gjennom sine private investeringsselskaper.

Forlenger levetid
Seram Coatings ble stiftet i desember 2014, og fire måneder senere stakk det ferske selskapet av med 250 000 kroner under den såkalte pitchekonkurransen til konferansen Technoport 2015.

Det er to oppfinnerne ved NTNU, forsker Fahmi Mubarok fra Indonesia og professor Nuria Espallargas fra Spania, som har utviklet slitasjebelegget. Det syntetiske stoffet silisiumkarbid er et av de hardeste som finnes, og vil kunne øke levetiden på båtdeler og bildeler og andre industrielle produkter.

Selskapet holder til på Sluppen, der de også har produksjonen. De tar nå imot pilotprodukter fra potensielle kunder som de sprayer med det spesielle belegget.

Wold sier at de vurderer å flytte inn i større lokaler, men at de fortsatt vil være på Sluppen.

Vunnet priser
Under prisutdelingen Innovator 2015 i august i fjor vant Seram Coatings også etablererstipendet på 500 000 kroner, mens Espallargas fikk «Ung innovasjonspris» og 200 000 kroner.

Selskapet har også mottatt støtte fra blant annet Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, og Wold sier at de nå håper å ha nok kapital til å finansiere selskapet frem til de har positiv kontantstrøm.

I tillegg til Sverre Skogen vil også Erik Langaker og Rune Ingve Fløgstad (på vegne av Gunnar Frederik Selvaag) gå inn som styreleder.

Skogen sier i en pressemelding at han er klar til å ta stafettpinnen videre sammen med det nye styret.

– I neste etappe vil vi fokusere på å bevise produktet ved å lykkes i et stort og voksende marked. Jeg ser frem til å ta fatt på oppgavene sammen med et spennende team og et godt nytt styre, sier han.

Wold og Espallargas vil fortsette i styret. Gisle Østereng er daglig leder i selskapet.