Velkommen til frokostseminar

NTNU Investor forum

Tema: Helse

Et ekslusivt innblikk i mulighetene rundt verdensledende forskning fra NTNU

Dette er en serie av møter der NTNU Technology Transfer presenterer banebrytende teknologier basert på NTNU-forskning som mulige investeringscase.

Fremragende forskningsresultater og kunnskap fra NTNU har muliggjort en rekke oppstartsselskaper med potensielt stor verdi for investorer og samfunnet. NTNU Technology Transfer har spesielt ansvar for kommersialisering av forskningsresultater fra NTNU og starter 2-5 nye selskaper i året basert unik NTNU teknologi. Eksempler på dette er Kahoot, Crayonano, Solution Seeker, Cimon Medical, Glucoset, Scout DI, Zeabuz, Sentisystems og Eelume.

*Arrangementet har begrenset med plasser og er kun for inviterte.

Tid:
30.04.2024
kl. 08.30 – 10.30

Sted:
Rebel
Universitetsgata 2
Oslo, Norway
Merk: Inngang Munchs gate

Påmeldingsfrist:
26.04.2024, kl.12.00

Program

Velkommen

Vi byr på en lett frokost, god kaffe og drikke. Deretter blir det presentasjoner av spennende nye teknologier og NTNU spin-offs.

Seniorrådgiver Jan Hassel, NTNU, Avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner

Velkommen og kort intro til NTNUs satsninger på innovasjon.

Direktør for NTNU Helse, Marius Widerøe, NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap

NTNU har flere verdensledende forskningsmiljø innen helse med store ambisjoner fremover. Dette kan gi gode muligheter for spin-off selskaper og innovasjon.

CTO, Christian Gutvik, Cimon Medical

Med utspring fra et verdensledende forskningsmiljø på ultralyd skal vi redde liv og bygge en plattform for fremtidens ultralyd.

CEO, Daniel Fossum Bratbak, Keimon Medical

Ny behandling mot smerter utviklet av ledende miljø ved NTNU og St. Olavs Hospital.

Business Development Manager, Hilde Kjeldstad Berg, NTNU Technology Transfer

Et mulig siste steg på veien mot en helautomatisk kunstig bukspyttkjertel? Ny teknologi fra NTNU og St Olavs Hospital kan gi raskere opptak av insulin og bedre blodsukkerkontroll for pasienter med type 1 diabetes.

NTNU er Norges universitet for høyere utdanning innen teknologi og naturvitenskap. I tillegg har universitetet et bredt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humaniora, estetiske fag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag.

NTNU har 9 fakulteter og 55 institutter og over 100 laboratorier. I dag er det ansatt ca. 5360 vitenskapelige ansatte og 40 000 studenter.

NTNU er anerkjent for et bredt samarbeid med nasjonalt og internasjonalt næringsliv og har et årlig budsjett på ca. 9 milliarder norske kroner.

NTNU Technology Transfer AS skaper verdier av forskningsresultater og gode ideer fra NTNU og Helse Midt-Norge. Målet er at disse skal nå markedet i form av nye produkter eller tjenester som kommer samfunnet til gode.

Registrering

Jeg godtar NTNU Technology Transfers personvern erklæring