NTNU Technology Transfer as har gått inn med 1,6 millioner og blitt største eier av inkubatorselskapet NTNU Accel. Styreproff Ingvild Myhre er ny styreleder og StartupLab as i Oslo er kommet inn som ny eier.

– Nå får vi en satsing som er mer kontrollert av NTNU. De har vært i førersetet hele tiden, men det som nå har skjedd er viktig og entydig positivt, sier administrerende direktør Nils Ole Krogstad i NTNU Accel

Måtte ha kapital for å overleve
Mens NTNU og Siva tidligere satt på like store eierandeler på drøyt 40 prosent, eier NTNU nå rundt 60 prosent via NTNU TTO as.

– Dette har betydning for hvordan verdikjeden blir integrerert, fra TTO og inn i Accel. Samhandling med NTNU er viktig om vi skal lykkes, sier Krogstad.

Han tror samarbeidet med andre enheter ved NTNU blir enklere nå når TTO har tatt en tydeligere rolle og kontroll med selskapet.

Bak Krogstad ligger en lang høst med uro og uenighet om roller mellom nyskapingsmiljø på Gløshaugen og den nye inkubatoren NTNU Accel i Prinsenkrysset. Utgiftene til å få inkubatoren i drift har overgått inntektene, og på ekstraordinær generalforsamling rett før påske ble eierne bedt om å skyte inn mer kapital fo rat selskapet skulle overleve.

StartupLab tar 3 prosent
I dag, 31. mars, kommer de siste av i alt 2,4 friske millioner inn på konto. NTNU TTO tegnet seg for 1 600 nye aksjer pålydende 1 000 kroner, og blir dominerende eier med rundt 60 prosent. De øvrige eierne, Siva, Sparebank 1 sMN Invest as, Proneo og Kunnskapsparken I Nord-Trøndelag, tegnet seg for resten. StartupLab as i Oslo går inn som ny eier av en post på vel 3 prosent.

Ny styreleder i NTNU Accel, etter at Karl Klingsheim fra NTNU TTO går ut, blir Ingvild Myhre. Hun er en velkjent profil i norsk næringsliv, blant annet med fortid som leder av Alcatel Norge, Telenor Mobil og Network Norway. Hun er også leder av Norges Forskningsråds hovedstyre, og er styremedlem i et 40-talls selskaper.

StartupLab har vært samarbeidspartner med NTNU Accel, og for Krogstad er det løfterikt at dette selskapet nå også går inn på eiersiden og forsterker samarbeidet.

Har investert i Armoni
Han kaller selskapet et eksempel på beste praksis for hvordan man driver en inkubator, og sier han er imponert over måten selskapet har bygget nettverk på, både nasjonalt og internasjonalt.

De har også gjennomført sin første investering sammen, i det lille selskapet Armoni som lager mikrofon- og høytalersystemer og som springer ut fra Sintef og NTNU.

Såkornmidler tilført fra Sintef TTO
Millionen som er investert kommer fra Sintefs såkornmidler, i alt 8 millioner kroner som nå er overført NTNU Accel. Siva har også tildelt selskapet to millioner kroner i inkubatorstøtte for 2016.

Krogstad bekrefter dermed at ting ser atskillig lysere ut for selskapet.

– Det har vært en krevende prosess. Jeg er glad for at vi nå får ro rundt strukturen og at vi kan ha fokus på å utvikle selskapene som er hos oss, sier han.

NTNU TTO blir mer aktiv eier
Erik Wold, ansvarlig for selskapsetableringer i NTNU TTO, sier at selskapet ønsker å integrere NTNU accels virksomhet tettere mot sin egen.

– Vi har ikke sortert ut alt ennå, men bak ligger at alle våre selskaper har behov som vi skal bidra til å fylle. Vi tror at vi gjennom et tettere samarbeid får større kapasitet, og kan tilføre mer ressurser til de nyetablerte selskapene enn det vi klarer alene, sier Wold, som bekrefter at de blir en mer aktiv eier enn før.

– I hvertfall inntil vi får sortert ut og iverksatt hvordan vi skal arbeide .

Å sikre bærekraftig drift er viktigst
– Det er mye bra som skjer rundt NTNU Accel, selv om det har tatt litt lenger tid enn det som var ønsket forhold til de opprinnelige planene. Det er mye som skal på plass når man skal drive fram en inkubator/akselerator. Den skal både ha et godt innhold og skape merverdi i økosystemet for nyskaping.

– Betyr dette noe for innretningen på selskapet eller hvordan det drives?

– Vi tror ikke det er så mye som må korrigeres. Nå gjelder det å sikre en bærekraftig driftsøkonomi slik at eierne slipper å tilføre mer kapital. Det er det viktigste på kort sikt, sier Erik Wold.