NTNU Technology Transfer AS  jobber med å skape verdier av forskningsresultater og gode ideer fra NTNU og Helse Midt-Norge. Målet er at disse skal nå markedet i form av samfunnsnyttige produkter eller tjenester.

Kunnskap er vår konkurransekraft

Kommende generasjoner kommer til å vokse opp i en økonomi som baserer seg mindre på olje og mer på kunnskap. De som klarer å løse utfordringer smartere og mer effektivt blir vinnerne. Her ligger vår konkurransekraft.

Kostnadsnivået vi har lagt oss på i Norge gjør at vi aldri vil klare å være billigst. Derfor må vi bli best!

I kunnskapsøkonomien ligger det store muligheter for oss. Vi er gode på kunnskap og forskning, og alt vi har lært og oppdager kan vi omsette til ny næring: nye oppfinnelser, nye løsninger, ny teknologi, nye bedrifter, nye arbeidsplasser.

Technology Transfer

Mellom forskning og marked et det et uoversiktlig landskap med mange muligheter. Her møtes forskere og forretningsfolk, gamle og nye løsninger, her testes forholdet mellom behov og marked. For å ta gode valg kreves erfaring, kompetanse og nettverk. Velger man de riktige mulighetene og utnytter de godt vil man ha gode forutsetninger for å lykkes i markedet.

I dette landskapet omgjøres ny teknologi til kommersielle verdier i form av nye selskaper eller som samarbeid med eksisterende industri. Dette kalles Technology Transfer.

I Trondheim og ved NTNU har vi lang en tradisjon for nyskaping og samarbeid med næringslivet som går over 100 år tilbake i tid. Takket være skarpe hoder kan Norge skilte med å være fremst i verden på både på vannkraft og offshore teknologi og vi har den reneste prosessindustrien i verden. GSM-teknologien startet her, og grafikkprosessorene som muliggjorde smart-telefonen revolusjonen kommer også fra Trondheim.

Vår kunnskap og vår forskning har gitt oss muligheten til å skape en bedre verden og samtidig bidra til langsiktig verdiskapning for landet. For å få til det trenger vi mennesker som både kan og vil!

NTNU Technology Transfer AS

NTNU Technology Transfer AS ble etablert i 2003 og er eid av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Helse Midt-Norge RHF (HMN). TTO’s formål er å sikre, forvalte, foredle, markedsføre og selge bruks- og eiendomsrett til kunnskap, idéer, oppfinnelser og andre immaterielle verdier som skapes ved NTNU og HMN.

TTO er NTNU og HMN sitt strategiske verktøy for å ta «nytten ut av forskningen».

Norges forskningsråd og FORNY2020, Innovasjon Norge og SIVA anses som viktige samarbeidspartnere og støttespillere i arbeidet med å kommersialisere ny kunnskap.

På det mest grunnleggende nivå er vårt formål å spre teknologi og kunnskap. Kommersialisering er vårt instrument for å oppnå dette. På den måten kommer forskningen samfunnet til gode i form av nye produkter, nye tjenester, ny næring og nye arbeidsplasser.

Technology Transfer er vår verdiskapende kjerneaktivitet.
Forskning handler om å skape nye muligheter, innovasjon handler om å skape ny virkelighet. Vår jobb er å lede vei fra mulighet til virkelighet. Det gjør vi ved å fjerne risiko og øke forsknings­resultatenrs kommersielle attraksjon. Dette gjør muligheten for framtidig inntjening og verdiskaping mer synlig, åpenbar og attraktiv for investorer, industri og næringsliv. Det gjør sannsynligheten for at nye oppfinnelser kommer til anvendelse i et marked eller gjennom en organisasjon.

Kommersialiseringer som medfører stor utbredelse av kunnskap fra NTNU er vårt effektmål. Således deler vi NTNU sin visjon om kunnskap for en bedre verden.

Eksempel: I 2014 solgte TTO sine aksjer i Mobitroll AS. Selskapet har i 2017 over 40 millioner månedlige brukere fordelt på 180 land. Selskapet er i dag bedre kjent som Kahoot! og er et eksempel teknologispredning og kunnskap for en bedre verden. Kahoot! er spillt over en milliard ganger og bidrar til økt læringsglede hos skoleelever over hele verden.

NTNU Technology Transfer i tall

0
Ideer
0
Spin-off’s
0
Prioritetssøknader
0
Lisensavtaler