NTNU Technology Transfer har hovedansvaret for å kommersialisere all teknologi med utspring fra Helse Midt-Norge RHF.

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for sykehus og  spesialisthelsetjenesten i de midt-norske fylkene. Spesialisthelsetjenesten omfatter de offentlige sykehusene, institusjonene i psykiatrien, ambulansetjenesten, nødmeldingstjenesten, sykehusapotek, laboratorier og institusjoner i rusomsorgen.

Helse Midt-Norge tilbyr pasientbehandling ved tre helseforetak:

 • St.Olavs Hospital HF

  Midt-Norges universitetssykehus samarbeider tett med NTNU om utdanning og forskning, og har et spesielt ansvar for å dele kunnskap og støtte opp om faglig utvikling i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge.

  Regionsykehuset har ansvar for de mest spesialiserte behandlingstilbudene, og har derfor pasienter hele Midt-Norge. St. Olavs Hospital har også enkelte landsfunksjoner og samarbeider med øvrige universitetssykehus.

  St. Olavs Hospital er også lokalsykehus for Sør-Trøndelag og har et bred tilbud innen psykisk helsevern og rusbehandling. Sykehusfunksjonene er lokalisert til Øya i Trondheim, Orkdal og Røros.

 • Helse Møre og Romsdal HF

  Helseforetaket har sykehus i Ålesund, Volda, Kristiansund og Molde, i tillegg til behandlingssteder for psykisk helsevern, rusbehandling og rehabilitering på flere steder i fylket. Ålesund sjukehus er størst og har flest funksjoner.

  Sykehusene i Kristiansund og Molde er lokalsykehus for Nordmøre og Romsdal. Det pågår en prosess for å bygge et nytt sykehus som skal erstatte disse to.

 • Helse Nord-Trøndelag HF

  Sykehusene i Levanger og Namsos er lokalsykehus for Nord-Trøndelag fylke og Bindal kommune i Nordland. Osen og Roan i Sør-Trøndelag fylke har sykehusene i Nord-Trøndelag som lokalsykehus.

  Helseforetaket har behandlingssteder for psykisk helsevern, rusbehandling og rehabilitering på flere steder.