NTNU er Norges universitet for høyere utdanning innen teknologi og naturvitenskap.  I tillegg har universitetet et bredt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humaniora, estetiske fag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag.

NTNU har 9 fakulteter og 55 institutter og over 100 laboratorier.
I dag er det ansatt ca. 5360 vitenskapelige ansatte og 40 000 studenter.

Universitetet er anerkjent for et bredt samarbeid med nasjonalt og internasjonalt næringsliv og har et årlig budsjett på ca. 9 milliarder norske kroner.

Fakulteter 

  • Arkitektur og billedkunst
  • Det humanistiske fakultet
  •  Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk
  • Det medisinske fakultet
  • Naturvitenskap og teknologi
  • Samfunnsvitenskap og teknologiledelse
  • Ingeniørvitenskap og teknologi