Immaterielle rettigheter er en samlebetegnelse. På den ene siden har man registrerbare rettigheter, som patentering, varemerkeregistrering og designregistrering. På den andre siden har man ikke registrerbare rettigheter, som bedriftshemmeligheter, opphavsrett og kunnskap. På engelsk brukes begrepet «Intellectual Property Rights» som forkortes IPR.
Intellectual Property Rights

Det aller første vi gjør er å foreta en IPR/ prior art sjekk i databaser og vurdere litteratur. Vi finner ut om ideen din er unik, hvordan markedet er og får en oversikt over konkurrenter. Deretter ser vi på alternativene vi har for å beskytte ideen din:

Patent

Dersom ideen din er en oppfinnelse kan den få et konkurransefortrinn ved å søke om patent. Har man et patent får man god kontroll over oppfinnelsen underveis i prosjektet og man kan få enerett i det markedet man ønsker innpass i.Et patent beskytter en konkret løsning på et teknisk problem. Oppfinnelsen din må være ny og ikke gjort kjent for andre før du har levert inn en patentsøknad.

Les mer >>

Varemerke

Dersom patentering ikke er aktuelt kan varemerkebeskyttelse være et alternativ. Du kan søke enerett på logoen din, navnet på bedriften din eller på et produkt. Et varemerke kan bestå av ord, navn, logoer, figurer, bokstaver, tall, lyd, eller kombinasjoner av disse.

Du bør også vurdere om domenenavn og foretaksnavn er aktuelt for deg, slik at du sikrer full frihet til å bruke det aktuelle navnet og unngår at andre tar navnet i bruk.

Les mer >>

Design

Av og til kan design være en hensiktsmessig IPR for kommersialiseringsprosjektet. Vi vil da prøve å få enerett på utseendet og formen på din idé, det kan være et konkret produkt, ved å søke om designregistrering. Slik hindrer du at andre kopierer designet og utnytter ideen din. Et design som skal registreres må være nytt. Før du søker i Norge har du allikevel mulighet til å prøve ut designet på markedet i inntil 12 måneder før du leverer inn en søknad.

Les mer >>

Knowhow

Er den samlede kunnskapen en person (eller flere) har ervervet over tid under utførelsen av oppgaver relatert sitt arbeide, ofte av teknisk art.
Knowhow kan beskyttes med taushetsregler i arbeidsavtaler, samt klausuler som verner om knowhow i avtaler med leverandører og kunder.

Hemmelighold

Detter er ikke en IP som TTO bruker mye da det vil være i konflikt med hovedmandatet til alle forskere ved NTNU og publisere. Vi kan imidlertid legge en forretningsstrategi som muliggjør både hemmelighold av forretningsmessig hensyn samt tilfredstiller behovet for akademisk publisering.

 

Om patentering

Patentering stimulerer til innovasjon
Det første patentsystem ble etablert i USA i 1790. Intensjonen var det samme som i dag; å stimulere til mer innovasjon. Patentsystemet sørger for at unike oppfinnelser får et tidsbegrenset monopol. Gjennom dette konkurransefortrinnet er det mulig å tiltrekke seg nødvendig finansering fra investorer, som ideutviklingen er helt avhengig av.

Patentsøknaden
For å komme frem til den beste patenteringsstrategien involverer vi gjerne profesjonelle internasjonale patentbyråer som er eksperter på nettopp dette fagfeltet. Vi trenger noen uker for å utarbeide en fullgod søknad sammen med deg og patentbyrået. Er det kortere tid før forskningsresultatene skal presenteres vil vi vurdere mulighetene for en rask og forenklet innsendelse av patentsøknad.

Patent er ikke et hinder for publisering
En utbredt misforståelse er at patentering hindrer vitenskaplig publisering. Men begge deler er fullt mulig så lenge man gjør det i riktig rekkefølge. Det viktigste er å sende inn en patentsøknad før enhver offentliggjøring finner sted. Med det mener vi ikke kun publisering av en vitenskaplig artikkel i et tidskrift, men også muntlig presentasjon i seminarer, poster på en konferanse, eller mediadekning i en eller annen form. Det er nettopp derfor vi ønsker å komme i kontakt med deg så tidlig som mulig, slik at ditt publiseringsbehov ikke blir forsinket.

Fremdrift i en patentsøknad

Klikk her eller på bildet for større versjon