Multiguide

2022-08-22T13:03:49+00:00

Navigation-based intervention and injection deviceBusiness ideaNavigation-based surgical instrumentMarketSurgical instrumentsUniquenessNovel method for the treatment of migraine &a [...]

BeatStack

2022-08-24T12:05:52+00:00

BeatStack har utviklet algoritmen PAI – personlig aktivitets-intelligens, som baserer seg på Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. PAI måleenheten kan revolusjonere måling av treni [...]

Go to Top