BeatStack har utviklet algoritmen PAI – personlig aktivitets-intelligens, som baserer seg på Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

PAI måleenheten kan revolusjonere måling av treningseffekt. PAI tilpasser seg den enkelte brukerens livsstil og lager skreddersydde mål som er realistisk å nå. Så lenge pulsen kommer opp i en viss sone for en viss periode, vil brukeren oppnå maksimal helseeffekt. Inntil nå ikke vært noen standard for hvor aktiv du trenger å være for å holde deg sunn og frisk.

PAI er basert på utrolig robuste data med mange tusen dødsfall som endepunkt. Med det store antall personer som har blitt fulgt over så mange år, er dette helt unikt.

Teknologien er lisensiert ut til Mio Global og ble lansert på markedet som aktivitets-arbmbåndet Mio Slice i 2017.