SentiSystems AS satser på unik NTNU-teknologi for autonome systemer og roboter
SentiSystems henter 14 MNOK fra et stjernelag av teknologiinvestorer og forskningsrådet for å kunne ansette de beste hodene

SentiSystems har sitt utspring fra verdensledende forskning på autonomi ved NTNUs institutt for teknisk kybernetikk og senter for autonome maritime operasjoner og systemer, AMOS. Selskapet har fått oppstarts hjelp fra NTNU Technology Transfer, samt investormiljøene SINTEF Venture, ProVenture, Periscope AS, Magnum AS og Trondhjem Preserving AS, i tillegg til Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. SentiSystems kommer til å levere teknologi til et utall forskjellige autonomi og robotikkløsninger i et internasjonalt marked. Med finansieringen er selskapet posisjonert for videre utvikling og vekst, og vil sikre seg de beste hodene.

SentiSystems har laget et rammeverk for håndtering av sensorer som benyttes i fremtidens autonome og robotiserte systemer, og det er en drivende trend i markedet at antall sensorer øker kraftig. Teknologien muliggjør full utnyttelse av avanserte sensorer og integritetsovervåking av sensorparken for å øke nøyaktighet, sikkerhet og pålitelighet. Dette danner grunnlag for trygge selvkjørende droner, skip, tog og biler samt nøyaktig kartlegging.

SentiSystems har testet sin unike teknologi hos blant annet Airbus og jobber nå med flere internasjonale kunder og lokale autonomilokomotiv som Maritime Robotics og Zeabuz. Kundene forteller at de nøyaktige dataene fra SentiSystems teknologi er avgjørende i prosessen med å utvikle fremtidens algoritmer og sensorsystem for presis situasjonsforståelse rundt autonome farkoster og roboter.

–       Dette er en viktig milepæl for oss og et bevis på at vår teknologi er meget interessant i et internasjonalt voksende marked. Våre investorer har lang og verdifull erfaring fra utvikling av teknologiselskaper og vi ser frem til samarbeidet, sier Daglig leder i SentiSystems Arne Kjørsvik.

 –       SentiSystems representerer en teknologi og en bransje hvor både NTNU, Norge og Trondheim er gode og har konkurransefortrinn. Autonomi er nøkkelen til økt ressurseffektivitet i mange industrivertikaler. Vi ønsker å bidra med vår erfaring og kapital da vi ser eventyrlige vekstmuligheter sier Senior Partner Borgar Ljosland i ProVenture.

 –       For oss er dette et perfekt case hvor vi har verdensledende forskning fra NTNU kombinert med en megatrend hvor autonomi blir viktig i alle farkoster. Med vår teknologierfaring og langsiktighet ser vi frem til å bidra til å realisere dette, sier Investeringssjef Eli Grong Aursand i SINTEF Venture

 –       Vi har jobbet med teamet i 3 år og er imponert over hva de har fått til med teknologien lisensiert fra NTNU. Det er et kvalitetsstempel å få med ledende norske investorer som har kunnskap og vilje til å satse på forskningsbaserte selskaper, sier Styreleder og Innovation Manager i NTNU Technology Transfer Susanne Jäschke.

NTNU Technology Transfer har bistått NTNU teamet med sikring og lisensiering av teknologi, forretningsutvikling, finansiering og rekruttering.