Slik hjelper vi din idé

Slik hjelper vi din idé

1

Idévurdering
Første kontakt med oss er et møte der du forteller om ideen din. Deretter gjør vi undersøkelser rundt blant annet unikhet og behov for å finne ut om den har potensial som et nyttig produkt eller en tjeneste. Vi vurderer om en idé har potensial på grunnlag av disse 5 faktorene:

2

Prosjektfase
I prosjektfasen setter vi igang arbeidet med å tilføre ideen det den trenger for å nå markedet. Veien dit varierer avhengig av hva slags prosjekt vi har sammen, men målet for alle prosjekter er å inngå en lisensavtale med en relevant industriaktør eller å starte en spin-off.  Punktene under er relevante for de fleste prosjekter vi jobber med.

3

Porteføljefase
I porteføljefasen er prosjektet klart for lansering i markedet i form av enten en Spin-off eller et Lisenscase.
For å lykkes gjelder det å gjøre de riktige tingene og å gjøre tingene rett.