Slik hjelper vi din idé

1

Idévurdering
Første kontakt med oss er et møte der du forteller om ideen din. Deretter undersøker vi blant annet rettigheter, unikhet, kundebehov og markedspotensial for et nytt produkt eller en tjeneste. Vi vurderer om en idé har potensial på grunnlag av disse 5 faktorene:

2

Forretningsutvikling
I forretningsutviklingsfasen tester vi ideens verdi gjennom verifisering og pilotering i nært samarbeid med industri, kunder og partnere. Relevante aktiviteter avhenger av type idé, fase i utviklingen og aktuelle anvendelser. Målet for alle ideer er å inngå en lisensavtale med en relevant industriaktør eller å starte en spin-off som får lisens. Punktene under er relevante for de fleste prosjekter vi jobber med.

3

Porteføljefase
I porteføljefasen er ideen klart for lansering i markedet basert på videre utvikling hos lisenstaker. Her følger vi opp lisenstaker jevnlig for å sikre fremdrift, godt samarbeid med oppfinnere og forskningsmiljø samt etisk og bærekraftig bruk.