DU eier ideen din

Som student er det du som oppfinner som eier rettighetene til å kjøre et kommersielt løp basert på din ide eller oppfinnelse. Verken NTNU eller eventuelle samarbeidspartnere har i utgangspunktet noen rettigheter til å ta eierskap i din ide.

Men noen unntak finnes:

  • Dersom en students arbeid er en del av et prosjekt med ekstern finansiering og er utført med spesifikke betingelser.
  • Dersom det tydelig fremkommer en students veileder eller professor har bidratt i vesentlig grad til grunnlaget for ideen og oppfinnelsen.

Som student ved NTNU er det Spark* som er stedet for å få gode råd og veiledning i hvordan du skal realisere din innovative ide eller oppfinnelse. Hos Spark* får du oppnevnt en egen mentor, en såkalt «kompis med peiling», og du kan søke økonomisk støtte via Pengesprøyten. Spark* er en organisasjon som består av studenter som har har vært gründere selv, eller har studert ved Entreprenørskolen ved NTNU.
Les mer om dette på Spark* sin hjemmeside: http://www.sparkntnu.no/

Vi i NTNU Technology Transfer samarbeider tett med Spark*, og bidrar gjerne dersom det er problemstillinger eller spørsmål vi kan kan bistå med.

Ta kontakt med:
Kristian Rathe
+47 909 29 155
kristian.rathe@ntnu.no

Start NTNU er en studentorganisasjon som jobber aktivt for at nyskaping og entreprenørskap skal bli en større del av det akademiske miljøet på NTNU, og ønsker at studenter skal ha tro på egne ideer og få kunnskap om hvordan ideer blir til reell verdiskaping. Start NTNU tilbyr en arena for kunnskapsutvikling og nettverksbygging innenfor nyskaping.

Les mer om Start NTNU her: http://startntnu.no/