Tror disse fergene blir Norges nye industrieventyr
Trykk på en knapp så kommer en liten, førerløs elferge som tar deg over elva. – Fergene vil være on-demand, elektrisk og ta i bruk vannveiene, sier professor Asgeir Sørensen.

Fergene skal være førerløse og selvgående, «se» hindringer og komme akkurat når du trenger dem.

Dette kan være en langt bedre idé enn å bygge gangbroer i byene, tror skaperne. Ved NTNU er det jobbet lenge med konseptet. Nå er selskapet som skal utvikle ideen dannet.

– Selskapet skal hete Zeabuz. Z, fordi ideen handler om zero emission, nullutslipp, forklarer professor og seriegründer Asgeir Sørensen.

Billigere og bedre enn broer

– Vi har tro på at det kan bli industri ut av denne ideen, sier Sørensen og forklarer mer om konseptet. Fergene vil være on-demand, elektrisk og ta i bruk vannveiene på en unik og ny måte.

Etter hvert som byene vokser, kan det bli behov for å komme over elver og kanaler på flere steder, påpeker han. Broer er ofte en dyr løsning, og de tar også plass og sperrer for båttrafikk.

– Hvordan gjør vi dette? Jo mange, små, urbane, autonome ferger, basert på verdensledende teknologi fra NTNU, sier professoren.

I Trondheim har NTNU allerede tyvstartet med den vesle ferja Milliampere, som har gått på Ravnkloa. Det har gitt folk en liten følelse av ideen, samtidig som man har samlet inn nyttig informasjon.

– Det er flere måter å løse dette på. Folk kan for eksempel betale med en app, de kan så kontrolleres og gå om bord. Eller det kan være så korte strekninger at man ikke engang betaler for dette, forklarer en ivrig gründer.

– Vi betaler jo heller ikke for å gå over en bro, disse små fergene kan være en del av byens infrastruktur. Se på det som en slags rullende gangbru, sie rhan.

God respons

Det er allerede investert opp mot 20 millioner kroner gjennom utvikling og bygging av forsøkspiloter. Asgeir Sørensen tror det vil koste enda mer å få en produksjonslinje opp og gå. Han tenker seg en mulighet der båtene kan bygges lokalt der de skal brukes, men der det nye selskapet leverer teknologien.

– De fleste byer er jo med vann så vi ser at det her ligger et stort marked. Vi har blitt overveldet av den positive responsen vi har møtt. Det har ikke bare vært henvendelser fra byer, men også fra steder med spredt bosetting.

– Vi har vært i dialog med utviklere av mange større byer som ser at dette kan løse flere problemer framover. – Jeg blir veldig skuffet om vi ikke har noe å tilby i løpet av ett til to år, sier Sørensen.

I dag stiftes altså selskapet i Trondheim, et selskap som skal bygge nye utslippsfrie og «smarte» elferger for verdens raskt voksende byer.

– Noe av det vanskeligste vi står ovenfor er situasjonsforståelse. Hvordan kan en liten ubemannet båt oppdage at noe ligger i vannet? – Det i en kanal med et ganske støyende miljø rundt. – Men når vi vet at det går ubemannede biler i San Francisco så skal nok dette gå greit å få på plass, sier Asgeir Sørensen.